شنبه 2 تیر 1403

تلفن واحد فروش
031-54759137

محصولات
گروه بندی اصلی محصولات فرش

آرشیو اخبار و مقالات

  • صنعت نساجی مثل انواع فرش ماشینی

    مدیریت شرکت تولیدی سپاس نور بیدگل بر اساس اهداف خود مبنی بر گسترش و توسعه کیفی محصولات و نیز حصول اطمینان از مطابقت کیفیت محصولات با وضعیت استاندارد و آزمایشگاه شرکت سپاس نور بیدگل را در 1382 راه اندازی و مجهز نمود.

  • انواع کفپوش های نساجی مثل انواع فرش ماشینی

    این آزمایشگاه جهت تست و آزمون انواع کفپوشهای نساجی مثل انواع فرش ماشینی و گلیم و ... و نیز انواع نخ مورد مصرف در آنها(نخ پرز–نخ تار–نخ پود) به پیشرفته ترین تجهیزات مربوطه مجهز گردید .

تور مجــازی بازدید از نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی


سال 95 سال 96

دستگاه تست ثبات نوری

مدیریت شرکت تولیدی سپاس نور بیدگل بر اساس اهداف خود مبنی بر گسترش و توسعه کیفی محصولات و نیز حصول اطمینان از مطابقت کیفیت محصولات با وضعیت استاندارد و آزمایشگاه شرکت سپاس نور بیدگل را در 1382 راه اندازی و مجهز نمود. این آزمایشگاه جهت تست و آزمون انواع کفپوش های نساجی مثل انواع فرش ماشینی و گلیم و ... و نیز انواع نخ مورد مصرف در آنها(نخ پرز – نخ تار – نخ پود) به پیشرفته ترین تجهیزات مربوطه مجهز گردید .

بهره گیری از تجهیزات پیشرفته

آزمایشگاه شرکت سپاس نور بیدگل هم اکنون با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته، پرسنل مجرب و کارآزموده در سطح کشور بعنوان یکی از آزمایشگاه های معتبر و دارای صلاحیت و همکار با سازمان محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد که در این زمینه تست و آزمون ویژگی های مربوط به فرش ماشینی و انواع نخ مورد مصرف در آن آماده ارائه خدمات به کلیه سازمان ها و شرکتهای تولیدی ، گمرک و اداره استاندارد سایر استان ها می باشد .

دستیابی به استاندارد های بین المللی

در راستای اعتباردهی به نتایج آزمونها و حصول اطمینان از این نتایج و افزایش سطح کیفیت محصولات تولیدی شرکت ، مدیریت شرکت سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر الزامات استاندارد بین المللیISO /IEC17025 را در آزمایشگاه پیاده سازی نموده و پس از ارزیابی توسط ارزیابان محترم اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اصفهان در سال 1387 موفق به اخذ گواهینامه تأئید صلاحیت از این اداره محترم گردید.

آزمایشگاه شرکت فرش سپاس نور

مدیریت شرکت تولیدی سپاس نور بیدگل بر اساس اهداف خود مبنی بر گسترش و توسعه کیفی محصولات و نیز حصول اطمینان از مطابقت کیفیت محصولات با وضعیت استاندارد و آزمایشگاه شرکت سپاس نور بیدگل را در 1382 راه اندازی و مجهز نمود. این آزمایشگاه جهت تست و آزمون انواع کفپوشهای نساجی مثل انواع فرش ماشینی و گلیم و ... و نیز انواع نخ مورد مصرف در آنها(نخ پرز–نخ تار–نخ پود) به پیشرفته ترین تجهیزات مربوطه مجهز گردید .