شنبه 2 تیر 1403

تلفن واحد فروش
031-54759137
بهره گیری از تجهیزات پیشرفته
آزمایشگاه شرکت سپاس نور بیدگل هم اکنون با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته، پرسنل مجرب و کارآزموده در سطح کشور بعنوان یکی از آزمایشگاه های معتبر و دارای صلاحیت و همکار با سازمان محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد که در این زمینه تست و آزمون ویژگی های مربوط به فرش ماشینی و انواع نخ مورد مصرف در آن آماده ارائه خدمات به کلیه سازمان ها و شرکتهای تولیدی ، گمرک و اداره استاندارد سایر استان ها می باشد .
آزمایشگاه شرکت سپاس نور بیدگل هم اکنون با بهره گیری از تجهیزات پیشرفته، پرسنل مجرب و کارآزموده در سطح کشور بعنوان یکی از آزمایشگاه های معتبر و دارای صلاحیت و همکار با سازمان محترم استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران میباشد که در این زمینه تست و آزمون ویژگی های مربوط به فرش ماشینی و انواع نخ مورد مصرف در آن آماده ارائه خدمات به کلیه سازمان ها و شرکتهای تولیدی ، گمرک و اداره استاندارد سایر استان ها می باشد .
تاریخ ثبت : 1396/09/18
  • ارسال نظر