پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403

تلفن واحد فروش
031-54759137
دستگاه کشش نخ پرز(استحکام پایل)( 4116)

نحوه آزمون تعیین مقاومت پرز فرش آزمایشگاه فرش سپاس نور